O vrtiću

Dobro nam došli!

Dječji vrtić „Račići“ Nova Rača otvorio je svoja vrata u jesen 2021. godine. Izgrađen je zahvaljujući programu ruralnog razvoja – europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja. Općina Nova Rača prijavila je projekt pod nazivom „Izgradnja dječjeg vrtića Nova Rača“. Ukupna vrijednost projekta je bila gotovo 5,5 milijuna kuna od čega je 85% projekta financirano iz sredstava Fonda.

Dječji vrtić „Račići“ provodi redoviti desetosatni program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u dobi od tri godine života do polaska u osnovnu školu u jednoj mješovitoj vrtićkoj skupini. Redovit desetosatni program u potpunosti zadovoljava potrebe djece i roditelja. Svakom djetetu pristupamo individualno, što znači da uvažavamo njihove individualne razlike koje su nam ujedno i polazište u planiranju poticajnog okruženja u kojem kroz svakodnevne situacije i aktivnosti omogućavamo razvoj u cijelosti.

2021 Copyright © Dječji vrtić „Račići“ Nova Rača