Kategorija: Stručni savjeti

Treba li moje dijete logopeda?

Osnovni način komunikacije među ljudima je govor, a preduvjeti […]

Kako poticati samostalnost kod djece?

Dragi roditelji! Ako se ponekad pitate kako potaknuti dijete […]

Postavljanje granica

Jedan od najtežih oblika iskazivanja ljubavi prema djeci je […]

Što očekivati od petogodišnjaka

Petogodišnje dijete je stabilno, pouzdano, dobro adaptirano. Dijete je […]

Što očekivati od četverogodišnjaka

Ovo razdoblje ponekad zna biti zabrinjavajuće za roditelje jer […]

Samopoštovanje kod djece

Samopoštovanje je slika o sebi. To je način na […]

Što očekivati od trogodišnjaka

Kao sliku trogodišnjaka možemo zamisliti nespretnog mališana koji žmirka, […]

Stručni savjeti

Za vrijeme prilagodbe, djeca u vrtiću doživljavaju postupno odvajanje […]

2021 Copyright © Dječji vrtić „Račići“ Nova Rača